کلین روم یا اتاق پاک برای جراحی هارد چیست؟

جراحی هارد در کلین روم

هنگامی که هد هارد شما بنا به هردلیلی خراب می‌شود و قادر به خواندن اطلاعات نیست، نیاز به جراحی هارد در کلین روم ضرورت پیدا میکند. اگر هنگام روشن شدن هارد دیسک ذره ای از گرد و غبار بر روی صفحه قرار گیرد ممکن است هدهای هارد (که داده های روی دیسک را می خوانند) […]