بازیابی اطلاعات سرورهای APPLE

بازیابی اطلاعات سرورهای APPLE

گروه ریکام ریکاوری با تجربه گسترده در زمینه بازیابی اطلاعات سرورهای APPLE و انواع مدل های Apple Xserver ، Raid و با داشتن کارشناسان مجرب در این زمینه می توانند داده های دستگاه های دچار آسیب و خطا را بهبود بخشند.

در موارد اضطراری ما می توانیم داده های Apple Xserver  را ظرف یک روز بازیابی و به مشتری تحویل دهیم.